U pringëpë e u djàvëłë (Il principe ed il diavolo)

U pringëpë e u djàvëłëdiavoloC’èrë na vótë nu pringëpë ca avìjë cadùtë a bàsscia fërtùnë e ca pë quìstë s’avìjë jùtë a mbrëstǽ i sòłëtë add’u djàvëłë.

U djàvëłë avìjë fàttë stu pàttë:

_ Ji të dònghë i dënǽrë, ma tu m’èja dæ ł’ànëmë ‘i mëgljǽrëtë.

‘A mëgljérë d’u pringëpë së ĉhjamǽvë Marìjë e ĝĝhjèrë tàndë dëvótë d’a Madònnë.

Na sèrë u pringëpë è dìttë àlla mëgljérë:

_ Cramatìnë gàvëżëtë prjéstë ch’èmma jì a fæ na mmassciǽtë.

‘A matìnë, u prìngëpë è prëparǽtë ‘a jumèndë e c’è fàttë mìttë a cavàllë ‘a mëgljérë.

Dòppë ch’ènnë camënǽtë nu bèllë pìcchë, ènnë arrëvǽtë nnàndë ‘a na cappèllë.

‘A prëngëpèssë tàndë ch’è fàttë e tàndë ch’è dìttë ca è cunvìndë u marìtë a së fërmǽ pë fæ na vìsëtë àlla Madònnë.

U pringëpë è rëmàstë da fórë e ‘a prëngëpèssë è trasùtë da jìndrë.

‘A Madònnë è cundǽtë àlla prëngëpèssë tùttë quìllë ch’avìjë cumbënǽtë u marìtë e ènnë fàttë scàngia përsónë.

‘A prëngëpèssë s’è mìsë nd’a nìĉĉhjë e ‘a Madònnë è ĝĝhjëssùtë da fórë.

Quànnë u pringëpë è vìstë ‘a mëgljérë jëssì pë nd’a cappèllë, è dìttë :

_ Oh mëgljéra mìjë quàndë m’èjë parùtë bèllë mo ca jëssìsë pë nd’a sta cappèllë !

Quànnë po’ ènnë arrëvǽtë addó jèrënë i djàvëłë, ènnë sëndùtë grìdë e šcǽmë da tùttë i bànnë.

Nu djàvëłë s’è avvëcënǽtë e è dìttë àllu prìngëpë:

_ I dënǽrë t’hàjë pëgljǽtë ma ł’ànëmë ‘i mëgljèrëtë non n’ hàjë dǽtë!

Àllu turnǽ ‘a Madònnë è trasùtë nd’a cappèllë e s’è misë nàta vótë nd’a nìĉĉhjë.

‘A mëgljérë d’u prìngëpë s’è mìsë a cavàllë sǽnë e sàlvë e ènnë cambǽtë fëłìcë e cundèndë.

 

 

 

 

Il principe ed il diavolo download 

 

 

 

 

C’era una volta un principe che era caduto in bassa fortuna e che per questo aveva preso in prestito i denari dal diavolo.

Il diavolo aveva fatto questo patto:

_Io ti do i denari, ma tu devi darmi l’anima di tua moglie.

La moglie del principe si chiamava Maria ed era tanto devota alla Madonna.

Una sera il principe ha detto alla moglie:

_ Domani mattina alzati di buon’ora perché dobbiamo andare a fare un’ambasceria.

La mattina il principe ha preparato la giumenta e ha fatto montarci a cavallo la moglie.

Dopo aver camminato un bel po’, sono giunti dinanzi ad una cappella.

La principessa tanto ha fatto e tanto ha detto che ha convinto il principe a fermarsi per fare una visita alla Madonna.

Il principe è rimasto fuori e la principessa è entrata (dentro).

La Madonna ha raccontato alla principessa tutto quello che aveva combinato il marito ed hanno deciso di fare uno scambio di persona.

La principessa si è messa nella nicchia e la Madonna è uscita (fuori).

Quando il principe ha visto la moglie uscire dalla cappella, ha detto :

_ Oh moglie mia quanto mi sei sembrata bella ora che sei uscita da questa cappella!

Quando poi sono giunti dove erano i diavoli, hanno sentito grida ed urla da tutte le parti.

Un diavolo si è avvicinato ed ha detto al principe:

_ I denari li hai presi ma l’anima di tua moglie non ce l’hai data!

Al ritorno la Madonna è entrata nella cappella e si è messa un’altra volta nella nicchia.

La moglie del principe s’è messa a cavallo sana e salva e sono vissuti felici e contenti.

 

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi