U stjavùcchë e ‘a virëghëcèllë fatǽtë (Il tovagliolo e la bacchetta fatati)

U stjavùcchë e ‘a virëghëcèllë fatǽtë

 

downloadC’èrënë na vótë dùjë povërjéllë, ca stavìnë mùrë a mùrë.

Gùnë jérë fatëgatórë e brǽvë crëstjǽnë; ł’àtë jérë mënnìchë e scrjanzǽtë.

Na matìnë, nda jënnǽrë, facìjë nu frìddë ca mànghë i cǽnë.

U fatëgatórë sé gavużǽ ‘i bonòrë e è dìttë àlla mëgljèrë:

_ mëgljèra mìjë, ji vǽghë a nnanzǽ nd’u vošchë a vìdë së tróvë dùjë łèvënë; accussì facìmë na vambǽtë ‘i fuóchë e në scarfǽmë nu pìcchë.

Jùndë nd’u vòšchë, ‘ha cuòtë nu pułëvìnë ‘i nèvë.

U pòvërjéllë s’è ĝĝhjùtë a mmucciǽ vëcìnë a na capànnë.

S’è brëgugnǽ ‘i bussǽ e è rëmàstë dafórë.

Nd’a capànnë c’èrë nu vjéĉĉhjarjéllë ca, quànnë ha vìstë, s’è dëspiaciùtë e ‘ha fàttë trasì.

U pòvërë crëstjǽnë non bułìja trasì pë no dæ mbìccë; po, dòppë tàndë nsëstènzë, è trasùtë.

U vjéĉĉhjarjéllë, quànnë è vìstë ca jèrë nu crëstjǽnë brǽvë e accustumǽtë, ‘ha dummannǽtë:

_ sì nzurǽtë? Gǽjë fìgljë?

_ tènghë mëgljèrë e quàttë fìgljë żinnë!

U vjéĉĉhjarjéllë allórë è pëgljǽtë nu stjavùcchë e n’ha dǽtë; po ‘ha dìttë:

_ quànnë vuójë mangiǽ, grapìŀë e dìcë:

“stjavùcchjèllë mìjë fatǽtë,

apparèĉĉhjë ‘a tàvëłë!”

Po ‘ha dǽtë na virëghëcèllë e ‘ha dìttë.

_ quànnë gǽjë bësuógnë ‘i sòłëtë, dìcë:

“virëghëcèlla mìja fatǽtë,

fæ tu!”

mostra-cezanne-a-milano-2

U crëstjǽnë è rëngrazjǽtë e po së n’è ĝĝhjùtë tùttë cundèndë.

Quànnë è rrëvǽtë àlla cǽsë, è nsërrǽtë ‘a pòrtë e è dìttë àlla mëgljèrë:

_ łèvënë nonn’èggë purtǽtë, ma stàttë cìttë ca gàggë nu cùndë ca jè ‘a maravìgljë du mùnnë.

Čhjǽmë i guagnùnë e mìttë ‘a tàvëłë.

Appènë ‘a mëgljèrë è mìsë ‘a tàvëłë, è pëgljǽtë u stjavùcchë, ‘ha stjésë e è dìttë:

“stjavùcchjèllë mìjë fatǽtë,

apparèĉĉhjë ‘a tàvëłë!”

Nònn’avìjë mànghë fënùtë ‘i dìcë, ch’hànnë cumbàrsë nnàndë maccarùnë, càrnë, purpèttë ‘i càrnë, vìnë, dòlcë e tand’àtu bènë ‘i ddìjë.

I guagnùnë, cómë jèrënë a mènza trìppë, s’ènnë junnǽtë e na vóta tàndë s’ènnë fàttë ł’ògnë.

Po è pëgljǽtë ‘a virëghëcèllë e è dìttë:

“virëghëcèlla mìja fatǽtë,

fæ tu!”

Sùbbëtë ènnë čhjuóppëtë sòłëtë inzinafìnë.

U juórnë dòppë i guagnùnë, jucànnë co i fìgljë du vëcìnë, ènnë cundǽtë tùttë u fàttë.

‘a sèrë, po, quìst’a quæ ènnë dìttë u fàttë àllu tǽtë.

Appènë fàttë juórnë, pùrë u vëcìnë ‘i fułuvènzë è ĝĝhjùtë nd’u vòšchë, dërìttë dërìttë àlla capànnë ; co nu a càvëcë è grapùtë ‘a pòrtë e è trasùtë dajìndrë.

_ m’èdda dæ pùrë a me nu stjavùcchë e na virëghëcèllë fatǽtë_ è dìttë jastëmànnë.

U vjéĉĉhjarjéllë, sènza dìcë njéndë, ‘ha dǽtë nu stjavùcchë e na virëghëcèllë e ’ha dìttë quìllë ch’avìja dìcë.

U scustumǽtë è sbattùtë ‘a pòrtë e së n’è ĝĝhjùtë sènza mànghë rëngrazjǽ.

Quànnë è turnǽtë àlla cǽsë, è dìttë àlla mëgljèrë:

_ mìttë ‘a tàvëłë e ĉhjǽmë i guagùnë ca c’è da mangiǽ.

Dòppë è stjésë u stjavùcchë e è dìttë:

“stjavùcchjèllë mìjë fatǽtë,

apparèĉĉhjë ‘a tàvëłë!”

‘a tàvëłë sùbbëtë s’è ghìndë ‘i ruóspë, sałavrùnë, sgaravǽjë e varëvałìcë.

Jastëmànnë cómë a nu dannǽtë, è ĝhjëttǽtë ‘a tàvëłë pë l(l)’àrjë; po è pëgljǽtë ‘a virëghëcèllë e è dìttë:

“virëghëcèlla mìja fatǽtë,

fæ tu!”

E ‘a virëghëcèllë s’è mìsë a mënǽ vëttëcǽtë àlla cëcǽtë e ‘ha mmatundǽtë buónë e mègljë.

‘a mëgljèrë allórë s’è sfucǽtë na vótë pë sèmbë:

_ nommàłësë pë l(l)’àtë e mànghë pë te!

Vattìnnë e non turnǽ nzìgnë a quànnë nònn’èjë cangiǽtë cǽpë_ e ‘ha cacciǽtë d’a cǽsë.

 

Il tovagliolo e la bacchetta fatati

images

C’erano una volta due uomini poveri, che avevano la casa a confine.

Uno era lavoratore e brava persona; l’altro era scansafatiche e maleducato.

Una mattina, in gennaio, faceva un freddo da ( non augurare ) neppure ai cani.

Il lavoratore s’è alzato di buon’ora e ha detto alla moglie:

– moglie mia, vado ad affacciarmi nel bosco a vedere se trovo due pezzi di legna, così facciamo una fiammata di fuoco e ci riscaldiamo un po’.

Giunto nel bosco è stato colto da una tormenta di neve.

Il poveretto è andato a ripararsi a ridosso di una capanna.

Si è vergognato di bussare ed è rimasto fuori.

Nella capanna c’era un vecchietto che, non appena l’ha visto, si è dispiaciuto e l’ha fatto entrare.

Il povero uomo non voleva entrare per non dare fastidio; infine, dopo tante insistenze, è entrato.

Il vecchietto, quando si è reso conto che trattavasi di una persona brava e beneducata, gli ha chiesto:

_ sei sposato? Hai figli?

­_ Ho moglie e quattro figli piccoli!

Il vecchietto allora ha preso un tovagliolo e glielo ha dato; quindi, gli ha detto:

_ quando vorrai mangiare, aprilo e di’:

“tovagliolino mio fatato,

imbandisci la tavola!”

Poi gli ha dato una bacchetta e gli ha detto:

_ quando avrai bisogno di soldi, di’:

“bacchetta mia fatata,

fa tu!”

images (1)

 

Il buon uomo ha ringraziato e infine se n’è andato tutto contento.

Quando è arrivato a casa, ha serrato la porta ed ha detto alla moglie:

_ legna non ne ho portato, ma taci perché ho una cosa che è la meraviglia del mondo.

Chiama a raccolta i ragazzi ed apparecchia la tavola.

Appena la moglie ha apparecchiato la tavola, ha preso il tovagliolo, l’ha dispiegato ed ha detto:

“tovagliolino mio fatato,

imbandisci la tavola!”

Non aveva neppure finito di parlare, che sono comparsi davanti a loro maccheroni, carne, polpette di carne, vino, dolci e tant’altro ben di Dio.

I ragazzi, come erano a mezza pancia, si sono avventati ed una volta tanto si sono fatti una scorpacciata.

Poi ha preso la bacchetta ed ha detto:

“bacchetta mia fatata,

fa tu!”

Subito sono piovuti soldi in gran quantità.

Il giorno dopo, i ragazzi, giocando con i figli del vicino, hanno raccontato tutto il fatto.

A sera, poi, questi ultimi hanno riferito l’accaduto al padre.

Appena fatto giorno, anche il vicino a gran velocità è andato nel bosco, difilato alla capanna; con un calcio ha aperto la porta e si é introdotto dentro.

Dovete dare anche a me un tovagliolo ed una bacchetta magici_ ha detto, pronunciando anche alcune bestemmie.

Il vecchietto, senza dire alcunché, gli ha dato un tovagliolo ed una bacchetta e gli ha insegnato ciò che avrebbe dovuto dire.

Il maleducato ha sbattuto la porta e se n’è andato senza neppure ringraziare.

Quando è giunto a casa, ha detto alla moglie:

_ apparecchia la tavola e chiama i ragazzi che c’è da mangiare.

Poi ha dispiegato il tovagliolo ed ha detto:

“tovagliolino mio fatato,

imbandisci la tavola!”

La tavola all’istante si è riempita di rospi, ramarri, scarafaggi e lumache senza guscio.

Bestemmiando come un dannato, ha buttato la tavola per aria; poi ha preso la bacchetta ed ha detto:

“bacchetta mia fatata,

fa tu!”

La bacchetta si è messa a menare vergate alla cieca e l’ha ammorbidito come meglio non poteva.

La moglie allora s’è sfogata una volta per sempre:

_ non sei buono per gli altri e neppure per te stesso!

Vattene via e non tornare fino a quando non avrai cambiato testa_ e l’ha cacciato di casa.

 

 

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi