‘A gùrpë e ‘a crǽpë (La volpe e la capra)

dal libro “Dizionario dialettale di Francavilla sul Sinni” di Luigi Viceconte, pubblichiamo la favola “‘A gùrpë e ‘a crǽpë”

 

456555_259952930763440_1374357664_o

‘A gùrpë e ‘a crǽpë

C’èrë na vótë nu crëstianë c’avìjë tre fìgljë.

Na matìnë chjǽmë u prìmë fìgljë e ‘i dìcë :

_ Væ pàsscë ‘a crǽpë.

U fìgljë gubbëdìsscë e væ.

Quànnë së rëcògljë, u tǽtë ‘i ddummànnë:

_ Èjë fàttë mangiǽ ‘a crǽpë?

_Sìnë tæ’, tàndë ch’è mangiǽtë ca non cë ‘a facìjë mànghë a camënǽ!

U tǽtë, nu pìcchë suspëttùsë, væ a ddummannǽ ‘a crǽpë:

_ Cræpëcèlla mìjë, èjë mangiǽtë ?

_ Èggë camënǽtë vàllë e vallùnë

ma a trìppa mìjë è angórë djùnë! _

È respuóstë ‘a crǽpë.

U tǽtë allórë tòrnë àlla cǽsë e dìcë àllu sëcòndë fìgljë:

_ Crǽjë vǽjë tu a pàsscë ‘a crǽpë.

‘A sèrë apprjéssë ‘a crǽpë n’àta vótë rëspònnë àllu patrùnë :

_ Èggë camënǽtë vàllë e vallùnë

ma ‘a trìppa mìjë è angórë djùnë!

U tǽtë tòrnë àlla cǽsë e dìcë àllu tèrżë fìgljë:

_ Crǽjë vǽjë tu a pàsscë ‘a crǽpë; të raccumànnë fǽłë abbùrdǽ.

Pùrë ‘a sèrë apprjéssë càpëtë ‘a stèssa cósë; ‘a crǽpë rëspònnë:

_ Èggë camënǽtë vàllë e vallùnëanimali26

ma ‘a trìppa mìjë è angórë djùnë!

U tǽtë allórë pìgljë u curtjéllë pë scannǽ sta crǽpa busciàrdë e šcattǽtë nguórpë, ma ‘a crǽpë ‘i sfùjë e së væ a mmucciǽ nd’a cǽsë d’a gùrpë.

‘A gùrpë avìjë jùtë all’àcquë allǽ vëcìnë e avìjë rëmàstë ‘a pòrtë arrëpǽtë.

Quànnë së rëcògljè tróvë ‘a pòrta chjùse e bùssë: toc, toc!

_ Chë jè ? _ dìcë ‘a crǽpë.

_ Sònghë ‘a patrónë d’a cǽsë, èggia trasì.

_ Ji sònghë na crǽpë mènza scurciǽtë e mènza no;

tènghë i còrnë d’a vałànzë,

fùjë d’alló së no të spànzë!

Quànnë è sëndùtë accussì, a gùrpë së n’è scappǽtë e s’è mìsë a ĉhjàngë.

Tùttë na vótë së tróvë a passǽ nu cǽnë:

_ Comënnè ca ĉhjàngësë, cùmma gurpëcèlla mìjë?

_ C’è na crǽpë mènza scurciǽtë e mènza no nd’a cǽsa mìjë ca non së në vo ĝĝhjì.

_Non të pëgljǽ còłërë ca na fàżżë scappǽ ji.

Tutt’e dùjë vǽnë àlla cǽsë: toc, toc!

_ Chë jè ? _ rëspònnë ‘a crǽpë .

_ Sònghë ‘a patrònë d’a cǽsë, èggia trasì.

_ Ji sònghë na crǽpë mènza scurciǽtë e mènza no;

tènghë i còrnë d’a vałànzë,

fùjë d’alló së no të spànzë!

U cǽnë së në scàppë.

‘A gùrpë së mìttë n’àta vótë a ĉhjàngë.

Pàssë nu vójë e ‘i ddummànnë:

_ Comënnè ca ĉhjàngësë?

_ C’è na crǽpë mènza scurciǽtë e mènza no nd’a cǽsa mìjë ca non së në vo ĝĝhjì.

_ Jǽmë, jǽmë ca na facìmë jì_ ‘i dìcë u vójë.

Toc, toc!

_ Chë jè ?_ rëspònnë ‘a crǽpë.

_ Sònghë ‘a patrònë d’a cǽsë, èggia trǽsì.

_ Ji sònghë na crǽpë mènza scurciǽtë e mènza no;

tènghë i còrnë d’a vałànzë,

fùjë d’alló së no të spànzë!

Pùrë u vójë së në scàppë.

‘A gùrpë, dëspërǽtë, së mìttë n’àta vótë a ĉhjàngë.

Pàssë nu grìllë;

vìdë ‘a gùrpë, ‘i ddummànnë comënnè ca ĉhjàngë a cużżëłùnë ‘i łàcrëmë e ‘i dìcë :

_ Non të mbavërǽ ca na fàżżë jì ji.

_ Che cë puójë fæ tu, ca sì tàndë żìnnë? Non c’ènnë fàttë njéndë mànghë u cǽnë e (l)lu vójë, ca so tàndë grànnë!

U grìllë tàndë è nzëstùtë ca ‘ha fàttë capǽcë.

Ènnë jùtë n’àta vótë àlla cǽsë.

Toc, toc!

_ Chë jè ?

_ Sònghë ‘a patrònë d’a cǽsë, èggia trasì.

_ Ji sònghë na crǽpë mènza scurciǽtë e mènza no;

tènghë i còrnë d’a vałànzë,

fùjë d’alló së no të spànzë!

Rëspònnë u grìllë:

_ E ji sònghë nu grìllë

cu cjéndë cazzìllë,

vattìnnë d’alló së no të ngrìllë!

‘A crǽpë quànnë è sëndùtë accussì së n’è scappǽtë addònnë a fënèstrë.

‘A gurpë allórë è trasùtë nd’a cǽsë e s’è mangiǽtë i rašcatjéllë c’u grìllë.

 

La volpe e la capra

 

C’era una volta un contadino che aveva tre figli.

Una mattina chiama il primo figlio e gli dice:

_ Va’ a pascolare la capra.

Il figlio ubbidisce e va.

Quando rientra, il padre gli domanda:

_ Hai fatto mangiare la capra?

_ Sì padre, ha mangiato tanto che non se la sentiva neppure di camminare !

Il padre, un po’ sospettoso, va a chiedere alla capra:

_ Capretta mia, hai mangiato?

_ Ho camminato per valli e valloni

ma la pancia mia è ancora digiuna!_

Ha risposto la capra

Il padre allora torna a casa e dice al secondo figlio:

_ Domani vai tu a pascolare la capra.

La sera successiva la capra di nuovo risponde al padrone:

_ Ho camminato per valli e vallonianimali26

ma la pancia mia è ancora digiuna!

Il padre rientra a casa e dice al terzo figlio:

_ Domani vai tu a pascolare la capra; ti raccomando falla saziare.

Anche la sera dopo succede la stessa cosa; la capra risponde:

_ Ho camminato per valli e valloni

ma la pancia mia è ancora digiuna!

Il padre allora prende il coltello per sgozzare questa capra bugiarda e dispettosa, ma la capra gli sfugge e si va a nascondere nella casa della volpe.

La volpe era andata alla fontana lì vicino e aveva lasciato la porta socchiusa.

Quando torna, trova la porta chiusa e bussa: Toc, toc!

_ Chi è? – Dice la capra.

_ Sono la padrona di casa, devo entrare.

_ Io sono una capra mezza scorticata e mezza no;

ho le corna della bilancia,

scappa via di lì altrimenti ti sventro!

Quando ha sentito così, la volpe è scappata via e s’è messa a piangere.

Inaspettatamente si trova a passare un cane:

_ Perché piangi, comare volpicina mia?

_ C’è una capra mezza scorticata e mezza no in casa mia che non vuole andarsene.

_ Non prenderti collera ché la faccio andare via io.

Tutt’e due tornano alla casa: Toc, toc!

_ Chi è? _Risponde la capra.

_Sono la padrona della casa, devo entrare.

_ Io sono una capra mezza scorticata e mezza no;

ho le corna della bilancia,

scappa via di lì altrimenti ti sventro!

Il cane scappa.

La volpe si mette di nuovo a piangere.

Passa un bue e le domanda:

_ Perché piangi?”

_ C’è una capra mezza scorticata e mezza no in casa mia che non vuole andarsene.

_ Andiamo, andiamo, ché la facciamo andare via_ dice il bue.

Toc, toc!

_ Chi è? _risponde la capra.

_ Sono la padrona della casa, devo entrare.

_ Io sono una capra mezza scorticata e mezza no;

ho le corna della bilancia,

scappa via di lì altrimenti ti sventro!

Anche il bue scappa.

La volpe, disperata, si rimette a piangere.

Passa un grillo;

vede la volpe, le domanda perché piange con lacrime a goccioloni e le dice:

_ Non temere ché la mando via io.

_ Che cosa puoi fare tu, che sei tanto piccolo? Non ci sono riusciti il cane ed il bue che sono così grandi!

Il grillo tanto ha insistito fino a quando l’ha convinta.

Sono andati di nuovo alla casa.

Toc, toc!

_ Chi è?

_ Sono la padrona della casa, devo entrare.

_ Io sono una capra mezza scorticata e mezza no;

ho le corna della bilancia,

scappa via di lì altrimenti ti sventro!

Risponde il grillo:

_ Ed io sono un grillo

con cento attributi maschili,

vattene di lì altrimenti ti faccio il servizio!”

La capra, quando ha sentito ciò, è

scappata dalla finestra.

La volpe finalmente è entrata in casa ed ha mangiato i rašcatjéllë in compagnia del grillo.

 

grilloconversor

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi