U sòrëcë ‘i pajìsë e u sòrëcë ‘i fórë (Il topo di città ed il topo di campagna)

U sòrëcë ‘i pajìsë e u sòrëcë ‘i fórë

gatto-topo

Nu sòrëcë ‘i pajìsë s’è rëcurdǽtë ch’a bonànëmë du tǽtë ‘i parlǽvë sèmbë ‘i nu cumbǽrë ‘i fórë, ca jèrë tàndë brǽvë e affëżjunǽtë.

Pùrë u cumbǽrë avìjë muórtë, ma avìjë łassǽtë nu fìgljë.

Nu juórnë ‘ha bbuóstë pròpjë mmëtǽ a mangiǽ.

_ Gójë vènëmë tróvë_ ‘ha dìttë_ ca facìmë canusscènzë e në facìmë nu ssciacquìttë. I patrùnë ‘i cǽsë non cë so e putìmë fæ quìllë ca vułìmë.

U sòrëcë ‘i fórë no vëdìjë ł’órë ‘i vìdë na dëspènza rìcchë ‘i paìsë e non s’ha fàttë dìcë dùjë vótë.

S’ènnë appëżżëcǽtë sòpë u paragułǽtë, ènnë żumbǽtë sópë na fënëstrèllë e dallǽ ènnë trasùtë nd’a dëspènzë.

_ Oh che ddórë ‘i cǽsë! _ è dìttë u sòrëcë ‘i fórë_ Vëjǽtë a te

ca gǽjë sèmbë stu bènë ‘i Ddìjë.

_ Cumbǽ, non fæ cërëmùnjë_ è dìttë u sòrëcë ‘i pajìsë_ fæ cómë së fùssë àlla cǽsa tùjë.

Pròpjë tànnë avìnë cumëngiǽtë a rusëcǽ nu pjéżżë ‘i łàrdë ch’ènnë sëndùtë šcamǽ na gàttë addërètë ‘a pòrtë.

U sòrëcë ‘i pajìsë co nu żùmbë s’è mmucciǽtë nda nu përtùsë.

Àllu sòrëcë ‘i fórë, quànnë s’è vìstë sùłë e spajësǽtë, è vënùtë nu paptëjìżżë ‘i córë ca nàtu pìcchë murìjë:

_ Ca ca ca_ è ngacaĉĉhjǽtë_ cumbǽ, addó si’? m’èjë łassǽtë sùłë.

_ Cumbǽ, non të mbavurǽ_ è dìttë u sòrëcë ‘i pajìsë, sènza jëssì pë nd’u përtùsë_ ca cë sònghë ji. So cósë ca càpëtënë spìssë; tra nu pìcchë putìmë turnǽ n’àta vótë a mangiǽ.

_ E che buójë mangiǽ ĉĉhjù, cumbǽrë mìjë! S’è ĉhjùsë ‘a vùcchë du stòmmëchë!_ è dìttë u sòrëcë ‘i fórë­_ Më n’èggia jì cómê ‘a šcàrdë d’u łàmbë!

Së më në jèschë pë nda stu guǽjë, non bògljë jì ĉĉhjù a nëssciùna bbànnë.

Vògljë stæ àlla cǽsëcèlla mìjë, ca jè na cafòrčhjë e non c’è stu bènë ‘i Ddìjë; c’è da mangiǽ sùłë ràrëchë e angùna patǽnë, ma non cë so gàttë ca më fǽnë šcandǽ.

Il topo di città ed il topo di campagna

Un topo di città si è ricordato che la buon’anima del padre gli parlava sempre di un compare di campagna, che era tanto bravo ed affezionato.

Anche il compare era morto, ma aveva lasciato un figlio.

Un giorno l’ha voluto proprio invitare a pranzo.

_ Oggi vieni a trovarmi_ gli ha detto_ così facciamo conoscenza e facciamo un pranzetto.

I padroni di casa non ci sono e possiamo fare ciò che vogliamo.

Il topo di campagna non vedeva l’ora di visitare una dispensa ricca di paese e non se l’è fatto dire due volte.

Si sono arrampicati sopra il pergolato, sono saltati sopra una finestrina e di là sono entrati nella dispensa.

_ Oh che profumo di formaggio!_ ha detto il topo di campagna_ Beato te che hai sempre questo ben di Dio.

_ Compare, non fare cerimonie_ ha risposto il topo di paese_ fa come se fossi a casa tua.

Proprio allora avevano cominciato a rosicchiare un pezzo di lardo, che hanno sentito miagolare forte un gatto da dietro la porta.

Il topo di paese con un salto s’è nascosto in un pertugio.

Al topo di campagna, quando s’è visto solo e spaesato, è venuta una palpitazione cardiaca che per poco non morì:

_ Ca ca ca_ ha detto balbettando_ compare, dove sei? Mi hai lasciato solo.

_ Compare, non aver paura_ ha risposto il topo di paese, senza uscire dal buco,_ che ci sono io.

Sono cose che capitano spesso; tra un poco potremo tornare un’altra volta a mangiare.

_ E che vuoi mangiare più, compare mio!_ S’è chiusa l’imboccatura dello stomaco!_ ha detto il topo di campagna_ Me ne devo andare ( veloce) come la scheggia del lampo!

Se me ne esco indenne da questo guaio, non andrò più in nessun luogo.

Preferisco restare nella casetta mia, che è una tana e non c’è questo bene di Dio; c’è da mangiare solo radici e qualche patata, ma non ci sono gatti che mi fanno spaventare.

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi